Eusko Jaurlaritza | Basque Government

ORGANISATION

Eusko Jaurlaritza | Basque Government

COUNTRY

Basque Country – Spain

TYPE OF ORGANISATION

Full Member. Governmental institution.

WEBSITE

NAME OF THE LANGUAGE
Basque
Euskara
TOTAL NUMBER OF SPEAKERS
HIZTUN-KOPURUA GUZTIRA
751,500
NUMBER OF NATIVE SPAKERS
LEHEN HIZKUNTZA EUSKARA DUTENEN KOPURUA
479,400
GEOGRAPHICAL AREA
EREMU GEOGRAFIKOA
Basque Autonomous Community (BAC), Navarre and Northern Basque Country (NBC)
Euskal Autonomia Erkidegoa EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria (IEH)
LANGUAGE FAMILY
HIZKUNTZA-FAMILIA
Official in the BAC, official in the Basque speaking area of Navarre, and not official in the NBC
Ofiziala EAEn, ofiziala Nafarroako eremu batzuetan, eta ez ofiziala IEHn
FIELDS OF USE
ERABILERA-ARLOAK
Used in all social areas: writing and oral use in public administration, judiciary, education (all levels), health services, media, leisure, cultural and social life, and in socio-economics (according to the level of formalization in each of the territories of Basque).
Gizartearen alor guztietan: idatzizko eta ahozko erabilera herri-administrazioan, justizian, hezkuntzan (maila guztietan), osasun-arloan, hedabideetan, aisialdian, kultura- eta gizarte-bizitzan, eta esparru sozioekonomikoan (euskararen lurralde bakoitzean dagoen ofizializazio-mailaren arabera)
YEAR OF SOURCE

2016 (population aged 16 or over)